Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w ZSP 6 w Gliwicach - 27.06.2022r.

Zapewnienie przez szkołę bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.

Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w ZSP 6 w Gliwicach - 28.06.2022r.

Organizacja pomocy psycgologiczno-pedagogicznej oraz wsparcie dla ucznia w kontekście treści pisma.

Protokół kontroli PPIS w Gliwicach przeprowadzonej w ZSP 6 w Gliwicach - 24.02.2021r.

Kontrola planowana zgodnie z harmonogramem kontroli kontroli sanitarnych na rok 2021.

Protokół kontroli PPIS w Gliwicach przeprowadzonej w ZSP 6 w Gliwicach - 18.08.2020r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w dniu 18.08.2020r.

Protokół kontroli PPIS w Gliwicach przeprowadzonej w ZSP 6 w Gliwicach - 04.08.2021r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 17 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach. Kontrola przeprowadzona została w dniu 04.08.2021r.