Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja obiektów- zamówienie w częściach. 22-05-2019
9:00
0 0
2. Modernizacja obiektów- sanitariaty w budynku SP-36 ul. Robotnicza - zamówienia w częściach. 17-05-2018
9:00
0 0