Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

 

logo Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 6


Telefon.: tel/fax 32 231-25-63 fax: 322312563

e-mail: sekretariat@zsp6.gliwice.eu

Strona internetowa: www.sp36gliwice.edupage.org


Godziny pracy:
Godziny pracy sekretariatu poniedziałek - piątek 7.00-15.00

 

NIP: 6312658379
REGON: 361098427
 

 

tekst alternatywny

 

Redaktor BIP
Marcin Markowski
telefon: 322312563
fax: 322312563
e-mail: marcin.markowski@poczta.onet.pl


Instrukcja obsługi Biuletynu

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

 

logo_bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl


Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej
Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
 

Przepisy wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarcin Markowski
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:02:43
Informację wprowadził do BIPMarcin Markowski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:02:43
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyMarcin Markowski2020-08-26 08:51:32
2Modyfikacja stronyMarcin Markowski2020-08-26 09:11:23
3Modyfikacja stronyMarcin Markowski2020-08-26 09:26:44
4Modyfikacja stronyMarcin Markowski2020-08-26 09:28:36
5Modyfikacja stronyMarcin Markowski2020-08-26 09:29:02
6Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 12:53:44
7Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 12:53:46
8Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 12:56:07
9Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 13:01:38
10Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 13:07:54
11Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 13:08:47
12Modyfikacja stronyMarcin Markowski2021-03-17 13:09:39